tankmonument de cholera

Dit tankmonument bevindt zich vlak bij het plaatje Berry-au-Bac op de n44 richting Reims waar door de Fransen voor het eerst tanks werden ingezet. Zie ook hier.

Franse tanks werden voor de eerste keer gebruikt bij Berry au Bac tijdens het offensief van Nivelle van 16 april 1917. Tot de groep tanks onder majoor Chaubès en Bossut behoorden de Schneiders, enkele St Chaumonds waren ontwapend en werden gebruikt voor aanvoer van brandstof.

De tanks werden toen gezien als een soort substituut voor de mobiele artillerie en als zodanig ter ondersteuning van de aanval op de 2e en 3e Duitse linie.

Driekwart van de 128 ingezette tanks gingen kapot of werden uitgeschakeld door artillerievuur of waren niet in staat te manoeuvreren over de Duitse loopgraven die verbreed waren. Veel van de bemanningen werden van binnen verbrand als de reserve benzine tank werd getroffen. Van de 720 man werden 180 gedood, gewond of vermist. De gedecimeerde linies met tanks waren niet meer in staat om de infanterie die ook niet geoefend had in het gevecht samen met tanks, steun te verlenen.

Het waren harde lessen, maar gaven desondanks meer inzicht. De pantserbeplating van de Schneider tanks waren echter inadequaat. Desalniettemin was de tank een waardevolle steun voor de infanterie door het uitschakelen van vijandelijke artillerie en luchtmacht.  

 

Bestand:Schneider CA1 (M16) tank.jpg

De Schneider tank

De St Chaumond tank

File:FT-17-argonne-1918.gif

De Renault FT 17 tank