distribution zone: vervoer naar engeland

Op bovenste tekening worden gewonden van het Somme gebied aan boord gebracht.  De medical officer van algemene hospitaal waar deze patiënten lagen, heeft besloten dat deze gewonden naar Engeland moeten. Het hospitaalschip heeft een groot kruis te zien in het centrum op de voorgronf. het wordt electrisch verlicht met daarnaast tijdens de overtocht ongeveer 60 groene lampen van voor- tot achtersteven.

onder: lopende patiënten aan dek op weg naar Engeland