albert

Het stadje oogt bij binnenkomst wat saai, de huizen en gebouwen van felle rode baksteen maakt het ook niet bepaald fraai. Toch is deze locatie gezien het oorlogsverleden erg bijzonder. Ga naar het centrum met de basiliek, het plein, een terras en het logis de france hotel. Vlakbij bevindt zich hier ook het oorlogsmuseum en een office du tourisme.

De voorovergevallen vergulde maagd op de basiliek van de Notre Dame des Brebières in Albert was tijdens de oorlogsjaren een symbool. Tijdens een bombardement van het stadje op 15 januari 1915 raakte een granaat deze vergulde maagd waardoor de steel doorboog naar beneden. De oorlog zou eindigen als de maagd definitief naar beneden zou vallen hetgeen pas gebeurde in 1918, toen de toren door de Engelsen naar beneden werd geschoten. Dit gebeurde toen de Duitsers in hun voorjaarsoffensief Albert bezetten en de Engelsen wilden voorkomen dat de toren eveneens door de Duitsers als waarnemingspost zou worden gebruikt.

Tijdens het Somme offensief werd de kathedraal gebruikt voor opvang van gewonden.

Het stadje lag in puin, ook toen al met de rode bakstenen.

Tijdens het Somme offensief was het ook hier achter het front, beslist niet veilig.

Albert, gezien (door Muirhead Bone, oorlogstekenaar) vanaf het westen, dus vanaf de weg van Amiens naar Albert

De basiliek met de vergulde maagd

De basiliek werd onder leiding van de zoon van de voormalige architect in de jaren 1927-1929 weer herbouwd. Dit gebeurde aan de hand van oude bouwtekeningen. De basiliek is dus een exacte replica van de oorspronkelijke toren die er voorheen heeft gestaan en werd gebouwd in de jaren 1885-1895.