het somme gebied bij de rivier

De rivier de Somme heeft zijn naam gegeven aan het offensief van 1916. De belangrijkste betekenis van de rivier was dat het de scheiding vormde tussen de Engelese en Franse legers. Voor militaire operaties is dit gebied met zijn vele étangs langs de rivier weinig geschikt. Zie de kaart waarop de frontlinie met een potloodstreep is aangegeven. Het gebied rond Hem Monacu werd in de eerste slag bij de Somme door de Fransen veroverd, daarna werd dit gebied overgedragen aan de Britten.

Vlak bij de A1 passeert het front hier de rivier om verder naar het zuiden de A1 te kruisen. Maar ook hier heeft de oorlog zich doen gelden getuige de ook hier aanwezige oorlogskerkhoven waaronder de Hem farm cemetery (zie aldaar).

Hieronder het Etang gebied bij Hem.

hieronder het etang gebied bij Frise