vimy

Op de grens tussen het Franse Vlaanderen en Artois even ten noorden van Arras ligt de heuvel "Vimy" . Het is een belangrijke strategische locatie en dientengevolge werd het ook een slagveld in wereldoorlog 1. Het heeft evenals elders het bekende golvende karakter als gevolg van de granaatinslagen met vele kraters.

 

Tijdens de zogenaamde wedloop naar de zee (september/oktober 1914) hadden de Duitsers zich genesteld op deze hoogten bij de plaats Vimy. De Duitsers hadden er al in 1914 een doolhof van loopgraven en onderaardse schuilplaatsen van gemaakt. Indien veroverd zouden de Fransen een prachtig overzicht hebben over de vlakte van Douai waar de tegenstander zich moeilijk zou kunnen verdedigen. In 1915 werd dit gebied bij Vimy verdedigd door Beierse troepen onder kroonprins Ruppprecht van Beieren. In mei 1915 werd de eerste stormloop op deze hoogte door de Fransen ondernomen. Met zware verliezen werden de toppen bereikt en men had de vlakte van Douai voor zich. Echter door de Beierse korpsreserves werden ze weer verdreven.

In juni 1915 werd een 2e poging ondernomen, toen was de verdediging van de Duitsers verder opgevoerd en de Duitsers bleven bezit houden van deze strategisch belangrijke locaties.

Vervolgens werd in september 1915 wederom in dit gebied door de Fransen en Engelsen aangevallen waarbij  op een aantal plaatsen de 1e linie van de Duitsers werd ingenomen, maar uiteindelijk liep ook dit offensief op niets uit.

Tenslotte werd in april 1917 deze hoogten vooral door het werk van de Canadesen op de Duisers veroverd.

De wat gekunsteld aandoende loopgraven met cementen zandzakken.

Toegang tot de onderaardse door canadesen gegraven gangen gebruikt bij de verovering van de heuvelkam

Hieronder de ingetekende frontlinie in de situatie van 1916 (dus vóór de verovering van de top op 12 april 1917 door de Canadese soldaten). Vimy was nog Duits. De frontlinie is met een dikke potloodstreep aangegeven.