oorlogsmusea

Informatie op locatie verkrijgt men in de talrijke bezoekerscentra bij begraafplaatsen en memorials. Daarnaast zijn er natuurlijk een groot aantal musea, waar wat langere tijd doorgebracht kan worden.

Men ziet uiteraard vaak weer hetzelfde uitgestald, de soldatenuitrustingen, het toegepaste wapentuig, veel foto’s en films met meestal een korte en bondige weergave van het strijdverloop met overzichtskaarten. 

In het museum van Ieper en Albert wordt de bezoeker ook meegenomen op een virtueel slagveld met explosies, geluidsweergave van artillerie, kogels, granaten, rookontwikkeling, gekerm en gekreun van gewonden etc. Vaak wordt ook de locale oorlogsgeschiedenis verteld.

Enkele belangrijke musea:

Diksmuide: In de Ijzertoren waar men met een lift naar het hoogste platvorm wordt vervoerd (daar prachtig uitzicht over het destijds geinudeerde slagveld) om vervolgens via de 22 etages met tentoonstellingen af te kunnen dalen. Hier is ook veel aandacht voor het Vlaams nationalisme dat vooral ontstaan is in de periode 1914-1918 toen eenvoudige Vlaamse soldaten het Frans  van de officieren niet konden verstaan. http://www.ijzertoren.org/?action=onderdeel&onderdeel=2

Albert: Het museum is gelocaliseerd vlak bij de basiliek in het centrum van de stad. Men daalt dan af naar de voormalige ondergrondse schuilplaatsen (gangen) waar de tentoonstelling zich bevindt. Vanaf 1922 is er in Albert vliegtuigbouwindustrie (nu voor Airbus) en de plaats liep tegen wereldoorlog II gevaar gebombardeerd te worden en dat was de reden voor het bouwen van deze schuilplaatsen.

 http://www.somme-trench-museum.co.uk/

Peronne: Historial de la Grande Querre 14-18

gelegen in het centrum van deze stad. 

http://www.historial.org/

Reims, 5 km ten oosten het museum in het Pompelle fort.

Als bijzonderheid in dit museum de grootste verzameling Duitse Pickelhelmen

 http://www.itinerairesbis.com/choix_monde/musee/pompelle/pompelle.htm