amiens

Een stad die opvalt door relatieve laagbouw waarboven de magistrale kathedraal uitsteekt.

De stad Amiens heeft alleen in 1914 (eind augustus) de Duitse bezetter gezien. Philip Gibbs beschrijft in "The soul of war" het terugtrekkende geallieerde leger door en via Amiens hetgeen de bevolking aan 1870 deed denken. Daarna kwam het Duitse leger onder Von Kluck op weg naar Parijs. Waarschijnlijk was toen nog de bedoeling Parijs vanuit het westen te omtrekken (volgens instructies Von Schliessen), later werd dit plan gewijzigd en werd naar het zuidoosten gemarcheerd om daar te eindigen bij de Marne.

De kathedraal in Amiens getekend in 1916 door Muirhead Bone, gezien vanuit het zuidoosten, getekend vanuit de slaapkamer van Phillip Gibbs, oorlogscorrespondent en in die tijd ingekwartierd in Amiens.

De onderzijde van de kathedraal komt niet in beeld: hier werd de kerk beschermd met zandzakken tot ongeveer een hoogte van 10 meter ter bescherming bij eventueel rondvliegend shrapnel. Ook aan de binnenzijde van de kathedraal waren zandzakken geplaatst.

In de lucht patrouilleren Franse vliegtuigen alhoewel soms ook Duitse vliegtuigen zich boven de stad begaven.

In maart 1918 werd tijdens het Duitse offensief Amiens gebombardeerd en liep veel schade op. De kathedraal had relatief weinig beschadiging. De bevolking heeft toen gedurende een paar maande de stad verlaten, de Duitse opmars werd vlak vóór Amiens gestopt (zie aldaar).

Amiens ligt aan de Somme en daardoor ook wat lager dan de directe omgeving, vanuit de verte lijkt de stad met de kathedraal ook wat weggezonken (1917).