oorlogsverloop 1917

Europa in 1917:

zie hieronder

De eerste maanden van 1917 werden gekenmerkt niet zozeer door militaire activiteiten dan wel door een algemene oorlogsmoeheid van soldaten en de gevolgen daarvan.

In maart viel het regime van de Tsaar omver. De provisorische postrevolutionaire regering trachtte de oorlog te vervolgen maar kon een beperkte verdere voortgang van de centrale mogendheden niet voorkomen. De greep naar de macht van de Bolsjewisten veranderde de situatie en het probleem: in december tekende het nieuwe regime in Brest-Litosk een wapenstilstand met Duitsland.

Een paar weken eerder had het Italiaanse leger een rampzalige nederlaag geleden bij Caporetto, doch de Duitse en Oostenrijkse troepen waren niet in staat om de rivier de Piave over te steken.

In het westen trokken de Duitse troepen terug op de Hindenburg linie en weerstonden met succes het geallieerde offensief bij de Chemin des Dames en bij Ieper.