memoires (diplomaten)

  

Gerard, James Watson: 2 boeken

My four years in Germany

De auteur is de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn vanaf eind 1913 tot het moment dat ook in 1917 de USA in oorlog komt met het Duitse keizerrijk.Hij beschrijft de situatie in Duitsland, politiek, geografisch, de sociale verhoudingen: er bestaat in Duitsland vóór 1914 een soort kaste systeem waarbij de militaire kaste het meeste aanzien heeft ondanks een veel lager inkomen. Interessant is de beschrijfving hoe het er aan het keizerlijk hof en in de diplomatenwereld aan toe ging.

De auteur was ten tijde van de moord in Serajevo aanwezig bij het Kieler zeilevenement. Men had toen nog geen flauw benul dat deze gebeurtenis de directe aanleiding zou worden voor het ontstaan van een wereldoorlog. Direct bij de aanvang van de oorlog heeft de ambassade veel werk met gestrande mensen in Duitsland. Bemiddeld in de vredesinitiatieven van de president Wilson. In Duitsland heeft de civiele politiek haar macht grotendeels over gedaan aan het militaire machtsblok. Eén van de taken van de ambassade is ook een toezichtfunctie op het naleven van de voorschriften bij de behandeling van krijgsgevangenen. De ambassadeur reist ter controle een groot aantal kampen met POW's af. Geleidelijk met het doorzetten van de onbeperkte duikboten oorlog komt er ook een oorlog situatie met de USA en de ambassadeur moet begin 1917 vertrekken.

Face to Face with Kaiserism

Vervolg op "My Four Years in Germany", geschreven na terugkeer in Amerika, datum voorwoord: april 1918.

Observaties in het keizerlijk Duitsland, over de persoonlijkheid van de keizer, zijn "denken", over de kroonprins, het Pruisisch militairisme dat er bij de bevolking al jarenlang met de paplepel ingebracht was, majesteitsschennis, de sociale structuur in Duitsland, het kasten systeem, hoe men zich in de hogere kringen vermaakten (de jacht), een schets van een pruisische "juncker" familie. Hoe de bevolking al jarenlang werd voorbereid op een ev. oorlog.  
Beschrijving van het ontstaan van het Duitse keizerrijk en van de HongaarOOstenrijkse dubbelmonarchie.

 

Henry van Dyke: Fighting for peace

Henri van Dyke was een Amerikaans auteur en hoogleraar Engelse literatuur toen hij werd benoemd in 1913 door Wilson als "minister" (soort van ambassadeur) in Den Haag.

Hij vond dat wel aardig omdat zijn voorouders ook uit Nederland kwamen. Om persoonlijke redenen legt hij in 1917 zijn functie weer neer (om meer vrijelijk te kunnen schrijven).
Het boek gaat over de situatie in Nederland, het ontstaan van de oorlog, de harde vredesvoorwaarden van het Oostenrijkse-Hongaarse rijk beschouwt hij als de directe oorzaak, met tevens de vrijbrief van Duitsland aan Oostenrijk. Hij zag even over de Luxenburgse grens in juni 1914 al een enorme concentratie van Duitse militairen in dit gebied. Duitsland was toen het enige land dat "klaar" was voor een oorlog.
Beschrijft de opvang in Nederland van Belgische vluchtelingen en is zelf ook even in België (Antwerpen) dat toen nog niet bezet was. Analyseert de aanleiding, oorzaak en primaire schuldige (Duitsland)   van deze oorlog. Het 2e deel gaat vooral over zijn ideeën (en die van Wilson) over de vredesvoorwaarden indien op dat monent (1917) een vredesoverleg zou plaatsvinden.
Na vertrek uit Den Haag begin 1917 is hij nog even in Engeland en Frankrijk.

 

Czernin von und zu Chudenitz, Graf Ottokar Theobald Otto Maria, In the World War:

memoires van een diplomaat van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Hij is diplomaat, ambassadeur in Roemenië en later minister van buitenlandse zaken.

Hij geeft een beschrijving van Franz Ferdinand, Wilhelm II, Frans Jozef, geeft de situatie in Roemenië weer en maakte de onderhandelingen mee met de bolsjewieken in Brest Litovsk.