spoorlijn diksmuide nieuwpoort

Hier een zeer belangrijke strategische locatie waarbij de spoorwegberm dienst deed als waterkering van het ondergelopen land waardoor de Duitsers de doorgang naar het zuiden werd belemmerd. Langs deze spoorlijn werden talrijke bakstenen bunkertjes gebouwd ingegraven in de berm, ze zijn er nog steeds.

Bij de voorbereiding tot inundatie moest ook in dit dijkje met de spoorweg een aantal water verbindingen met het gebied links worden gesloten, anders kwam het enig over gebleven België met als tijdelijke hoofdstad Veurne ook onder water.

Boven: Het voormalige traject van de spoorlijn van Diksmuide naar Nieuwpoort, nu een fietspad. Men kijkt naar het westen. Links van de spoorlijn waren de Belgen gelegerd, maar ook temidden van het ondergelopen land bij oa bij Stuivenskerke hadden ze wat posten. Rechts dus was het land grotendeels onder water op een aantal eilandjes na.

Onder: richting Diksmuide

Op 17 mei 1952 reed de laatste trein tussen Nieuwpoort aan zee en Nieuwpoort stad. In 1966 werden de treinsporen uitgebroken. Acht jaar later werd ook de verbinding Nieuwpoort- Diksmuide verbroken. De toekomst van de verlaten spoorwegbedding was onzeker tot het Provinciaal bestuur van West Vlaanderen in 1990 de lijn in huur nam van de NMBS en inrichtte als recreatieve verbindingsas tussen kust en polders. De Vlaamse landmaatschappij en het ruilverkaveringscommité Stuivenskerke bouwden in de loop van het jaar 2000 de Frontzate verder uit tot een groene recreatieas. In functie van recreatief medegebruik van de zate is ook aandacht besteed aan bermbeheer (maaien en begrazen) en de restauratie van oorlogs relicten.