Fromelles Pheasant Wood Cemetery

De maquette van het nieuw ontworpen oorlogskerkhof voor de lichamen van soldaten gesneuveld in de slag bij Fromelles

Dit nieuwe oorlogskerkhof was klaar in januari 2010 en werd geopend in aanwezigheid van prins Charles. De soldaten uit het massagraf werden hier opnieuw begraven met  militaire eer tijdens een aantal diensten in januari en februari 2010. De eerste herbegrafenis vond plaats op 30 januari 2010. Het gaat om ongeveer 250-300 man.

OP deze foto van boven is een soort tribune aangebracht, het gaat waarschijnlijk om de plechtige begrafenis op 19 juli 2010, 94 jaar na dato.

Na identificatie met DNA konden oude gegevens toegevoegd worden en waarschijnlijk is dit naar de nabestaande familie gestuurd die het hier heeft achter gelaten.