siegfried stellung of hindenburg linie

Kort na het Somme offensief besloten de Duitsers zich terug te trekken op een verkorte (van 180 naar 150 km) en versterkte verdedigingslinie die toen als een nauwelijks te nemen hindernis kon worden beschouwd.

Dit was de bij de Duitsers bekend staande “Siegfried Stellung”. Bij de geallieerden stond deze versterkte verdedigingslijn bekend als de “Hindenburg linie”.

Het terug trekken en de voorbereiding daarop staat bekend onde de codenaam “Albrich”.

De linie liep ongeveer vanaf Arras (Frans), Cambrai (Duits), St Quentin (Duits), onder Laon (Duits) door naar de Chemin des Dames. Serre, Bapaune en Peronne werden weer Frans maar waren totaal verwoest.

De bouw van de Siegfried linie was een enorm project waar krijgsgevangenen (veel Russen) en dwangarbeiders bij werden ingezet. In totaal ongeveer 65.000 man. Aan de constructie van deze verdedigingslinie werd in het najaar van 1916 begonnen. Het project hield verder in dat na het verlaten van dit gebied het principe van de “verschroeide aarde” werd toegepast. Alles wat maar enigszins bruikbaar was voor de vijand werd vernietigd. Steden als Peronne en Bapaune werden volledig in puin geschoten, de hele infrastructuur van dit door de Duitsers opgegeven gebied werd vernield en bevolkingsgroepen werden gerepatrieerd.

De voorbereidingen en het feitelijke terugtrekken begon op 9 februari en duurde ongeveer 5 weken. Het feitelijke terutrekken van de legereenheden vond plaats van 16 tot 19 maart.

Dit alles gebeurde in het diepste geheim, de geallieerden hebben er niets van gemerkt en vonden na 19 maart 1917 plotseling de vijandelijke stellingen leeg en verlaten.


 

Bij het bouwen van de Siegfried linie was van een andere doctrine uitgegaan: Het werd meer een verdediging in de diepte, de voorste loopgraven werden niet meer met man en macht verdedigd maar de aanvaller kwam in een soort van niemandsland met talrijke kleine bunkers met machinegeweren, mortieren en artillerie. Pas na het aanbrengen van grote verliezen bij de aanvallers kwam de Duitse tegenaanval vanuit de 2e linie. Het resultaat zou zijn: minder eigen mankracht verliezen, des te meer bij de vijand.

 

 

De Hindeburg linie werd voor het eerst op 20 november 1917 met behulp van tanks doorbroken, dit gebeurde bij Cambrai, doch de Duitsers gingen met succes in een tegenaanval.