somme american cemetery

Deze begraafplaats bevindt zich links van de weg vanuit het zuiden richting Cambrai.  Men passeert eerst het Amerikaanse memorial waar het wat lastig is te parkeren of in te rijden, even later kan men links af en via de borden komt men bij het Somme American cemetery, vlak bij het dorp Bony. Hier bevond zich het slagveld van de Hindenburglinie welke op 29 september 1918 werd doorbroken. De tunnel van het St Quentin kanaal dat even verder op bij Le Catelet weer naar boven komt loopt vlak achter het Amerikaanse memorial.

onder: het Amerikaanse memorial.

onder: het Amerikaanse war cemetery

googleview onder: de weg van Rickeval naar Le Catelet passeert het Amerikaanse memorial (2), even verder links af, via het dorp Bony kom je bij het Amerikaanse war cemetery (1). Vlak achter het memorial loopt het ondergrondse kanaal, bebost.