slag bij Fromelles  19-20 juli 1916

Boven een schets van de situatie: De toevoersroute van de geallieerden via de Rue de Tilleloy, een rechte van oorsprong Romeinse weg.

Van hieruit lopen allerlei verbindingsloopgraven naar de eigenlijke linie.

De Rue Delvas (Duitsers: Tommyroad) liep dwars door het  niemandsland. Wat ten zuid-westen bevond zich een sector met de naam "sugar load" een kleine Duise uitslstulping waarvan het de bedoeling was om deze gelijk te strijken. Geallieerde soldaten hebben deze plek niet kunnen bereiken.

Onderstaande google earth view geeft weer hoe het er nu van boven uit ziet.

boven: luchtfoto uit 1916 van het slagveld

omder: ongeveer vanuit dezelfde hoek: google earth-view waarbij de rode sterren ongeveer het niemandsland aangeven.

Het niemandsland dat moest worden overgestoken

Het slagveld als de Australiërs gaan aanvallen, genomen vanaf een uitzichtpost op de toren van Fromelles

Na afloop van de slag

Geallieerde POW's bij een Duits verbandstation, overlevenden na de Fromelle slag: ze werden redelijk humaan behandeld en uitvoerig ondervraagd door Duitse inlichtingen officieren.